Ver todos los personajes
 Bayushi Sanae

Bayushi Sanae

Shugenja Isawa

 Haruka

Haruka

Ronin errante

 Hida Kai

Hida Kai

Bushi Hida

 Iroi Genji

Iroi Genji

Bushi Yoritomo

 Kuni Yuki

Kuni Yuki

Cazadora de Brujas Kuni

 Takeo

Takeo

Ronin

 Yogata Ieyasu

Yogata Ieyasu

Cortesano Yogata

Akodo Hideyoshi

Akodo Hideyoshi

Bushi Akodo

Bayushi Goemon

Bayushi Goemon

Médico de campaña

Matsu Midori

Matsu Midori

Berserker Matsu

Shinjo Tarik

Shinjo Tarik

Bushi Shinjo

Soshi Eien

Soshi Eien

Shugenja Soshi