Ver todos los personajes
Amaia

Amaia

Asherah

Asherah

Ejra Sterki

Ejra Sterki

Elektra Papadopulus

Elektra Papadopulus

Gladiadora rebelde

Fanah Dahl

Fanah Dahl

Haribrig

Haribrig

Mirza

Mirza

Morrigan

Morrigan

Gladiatrix

Nerva

Nerva

Thaex

Titania

Titania