Ver todos los personajes
Asakura Hideyoshi

Asakura Hideyoshi

Cortesano

Kaishimi

Kaishimi

Ashigaru

Mitsuke

Mitsuke

Monje

Takeshi

Takeshi

Ashigaru

Yoshimitshu

Yoshimitshu

Samurai