Ver todos los personajes
Aoyama Haruhi

Aoyama Haruhi

Garou

Garou

Kenichi

Kenichi

Siempre arriba...

Kenichi Nobunaga

Kenichi Nobunaga

Sasha Yoru

Sasha Yoru

S-Senpai...?

Takeno Ryoji

Takeno Ryoji

Tecno-fan

Yu Takeshi

Yu Takeshi

Chico problemático

[Muerto]Aiko Midori

[Muerto]Aiko Midori

[Muerto]Ayami Mizushima

[Muerto]Ayami Mizushima

Mar de colores

[Muerto]Dante Nage

[Muerto]Dante Nage

[Muerto]Himura Kohana

[Muerto]Himura Kohana

Hermana

[Muerto]Himura Naoki

[Muerto]Himura Naoki

Hermano

[Muerto]Kajiwara Emiri

[Muerto]Kajiwara Emiri

[Muerto]Keruh

[Muerto]Keruh

[Muerto]Kobayashi Hiro

[Muerto]Kobayashi Hiro

Esper nivel 5

[Muerto]Manami  Suzumiya

[Muerto]Manami Suzumiya

Fría como el hielo

[Muerto]Masaru Saiga

[Muerto]Masaru Saiga

Bajo de defensas

[Muerto]Miu Higashi

[Muerto]Miu Higashi

Bohemia fanática de los dulces

[Muerto]Namine Korokawa

[Muerto]Namine Korokawa

En un discreto segundo plano

[Muerto]Nao-chan

[Muerto]Nao-chan

¡Animada!

[Muerto]Satou Kiyoshi

[Muerto]Satou Kiyoshi

[Muerto]Sora

[Muerto]Sora "GodnessNavi_18" Himura

Main jungla desde la beta

[Muerto]Suitei Ogesana

[Muerto]Suitei Ogesana

Superior en todos los aspectos...

[Muerto]Yoshito Takuto

[Muerto]Yoshito Takuto

Con Clase (Según el horario)