Ver todos los personajes

"Miike" Aki

Arisaka Akihiro

Arisaka Akihiro

Ayaki Ito

Ayaki Ito

Escritora

Azura Aqua

Azura Aqua

Bailarina

Bim Von Bam

Bim Von Bam

Chiyoko Inoue

Chiyoko Inoue

Hitoshi Kurosawa

Hitoshi Kurosawa

Ikuyurah Atira

Ikuyurah Atira

Miembro del Curso de Reserva

Ito Mauren

Ito Mauren

Kadogemu Monka

Kadogemu Monka

Katsumi Uehara

Katsumi Uehara

Kazuki Uehara

Kazuki Uehara

Kenji Miyaichi

Kenji Miyaichi

Kibou  Kobayashi Kat

Kibou Kobayashi Kat

*Gamer no Definitivo*

Kukiko Butsuda

Kukiko Butsuda

Dream

Kumiko Sakurai

Kumiko Sakurai

Mashiro Shiina

Mashiro Shiina

Miguel O'hara

Miguel O'hara

Poeta de reserva

Miyamoto Aoyama

Miyamoto Aoyama

-El mejor Mayordomo-

Sato Tatsuhiro

Sato Tatsuhiro

Estudiante del curso de reserva

Tres

Tres

Yoru Bochi

Yoru Bochi

Got Milk?

Yuki Ishida

Yuki Ishida

Yumihiko Yugami

Yumihiko Yugami