Partida Rol por web

Circle

27. Sujeto 25 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cargando editor
22/09/2018, 15:18
Director

Esta es tu zona para las Habilidades

Cargando editor
22/09/2018, 17:29
Director

29. Thomas Lindset

28. Winston Navarro

-------------- TU -------------

26. James

25. Raymond Reddington