Partida Rol por web

Circle

26. James - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cargando editor
22/09/2018, 15:18
Director

Esta es tu zona para las Habilidades

Cargando editor
22/09/2018, 17:30
Director

28. Winston Navarro

27. Sujeto 25

-------------- TU -------------

25. Raymond Reddington

24. Sujeto 49